Fra 1. januar 2014 er det innført nye krav til standard for brannisolering av ventilasjonskanaler i bygg. Den nye standarden får betydning for deg som entreprenør, rådgivende konsulent og utførende håndverker.

95 prosent av de som omkommer i brann dør som følge av røykforgiftning. Derfor er kravene til teknisk isolasjon skjerpet. Det nye regelverket er den største endringen i bransjen på flere tiår: Beskrivelsene er nye, monteringsmåtene er nye og kravene til produkt er nye.

Ventilasjonsanlegg må utføres slik at de ikke bidrar til brann- og røykspredning i kanalnettet. Det skal ikke være utettheter mellom kanal og den bygningsdelen som kanalen går gjennom, eller være risiko for brannspredning på grunn av varmeledning i kanalgodset.

For isolering av rektangulære kanaler brukes Isover U-Protect plater, og for sirkulære kanaler brukes Isover U-Protect nettingmatter. Generelt for både sirkulære og rektangulære kanaler er at de skal ha minst samme brannmotstand som for dekket/ veggen. Gjennomføring skal tettes med brannklassifisert mineralull og eventuelt maling.

Rektangulær ventilasjon:

Her brukes plate av typen Isover ULTIMATE Protect Slab for brannisolering av rektangulære kanaler etter NS- EN 1366-1 belagt med alufolie.

EI30: 50mm og EI60:80mm

Sirkulær ventilasjon:

Her brukes nettingmatte av type Isover ULTIMATE Protect Wired Mat. isolasjon for brannisolering av sirkulære kanaler etter NS- EN 1366-1 belagt med alufolie og netting:

EI30: 50mm og EI60: 80mm