Varsel om prisendring

Kjære kunde,

3. januar 2018

Da har det nye året begynt. Sist år har vært preget av økte stålpriser og nå ser vi også at valutakursutviklingen heller ikke er med oss. Til nå har vi fått følgende beskjeder:

Plater Tata Steel

Diverse verktøy og festemateriell

Isolasjonsprodukter  Glava/Rockwoll

Galvaniserte plater

Ventilasjonsrør

Ventilasjonsdeler

Prefa aluminium

Grøvik Aluminium

Lobas taksikring

Prisendring ca 4 %     fra 15. Januar 2018

Prisendring ca 6 %     fra  1. Februar 2018

Prisendring ca 3 %     fra  1. Februar 2018

Prisendring ca 6 %     fra  1. Februar 2018

Prisendring ca 6 %     fra  1. Februar 2018

Prisendring ca 5 %     fra  1. Februar 2018

Prisendring ca 3 %     fra 1. Mars 2018

Prisendring ca 3 %     fra  1. April 2018

Prisendring ca 2-4 %  fra  1. April 2018

 

Alle prislistene ligger på vår hjemmeside til enhver tid. Bruk hjemmesiden og ring hvis det er noe.

Prislister legges ut på hjemmesiden:   www.staalprofil.no

Med Vennlig Hilsen

Stålprofil AS