Ventilasjon

Ventilasjonsrør produserer vi selv her på Revetal i Vestfold. Rørene plugges rett etter produksjon for å redusere risikoen for støv i rørene. Rørene blir lagret i stell og fraktes også på den måten. Mindre flytting på rørene gjør at det er mindre sjanse for skadede rør

Ventilasjonsdetaljer

Hallstrøms utvikler, produserer og markedsfører produkter for ventilasjons- og luftbehandlings-system med store stilte krav på kvalitet og funksjon. Deres produkter bygger på et helhetssyn, som baseres på en unik erfaring, kunnskap og tilpasning til markedets krav.
Gå til Hallströms sine hjemmesider for mer info.

Cirkulært kanalsystem, HITAC®

Ett komplett sirkulært kanalsystem, typegodkjent i tetthetsklasse D. HITAC minsker driftkostnadene, og forenkler innjusteringen og montering.