Taksikringsprodukter som er påbudt på tak:

 • Stigetrinn / takstige med innfeste
  PÅBUDT
 • Stigesikring (unngå at stige sklir på renna)
  PÅBUDT
 • Pipehøyde over 120 cm –
  nødvendig ustyr må monteres da maks arbeidshøyde for feier er 120 cm
  PÅBUDT
 • Snøfangere – skal sikre for snøras mot beferdet område
  PÅBUDT
 • Isstoppere – skal sikre for isras mot beferdet område
  PÅBUDT

Nyttig å ha på taket:

 • Sikringslinekroker montert på taket for enkel tilkomst for vedlikehold
  Anbefales
 • Hvis ark på huset, montere stige/stigetrinn eller sikringslinekroker på hver side. Hvorfor?
  Enkel tilkomst for vedlikehold som f.eks maling.
  Anbefales
 • Gradrenne/kilrenne på tak med takstein –
  montere gradrennebeslag for å forebygge brekkasje av takstein.
  Kan også bruke snøstoppere i tillegg.
  Anbefales

Link til pdf

FOR BESTILLING / SPØRSMÅL:
Ta kontakt med Stålprofil
på mail: post@staalprofil.no
Eller på tlf 33 06 53 00