Ny forskrift – Feiing og tilsyn av fritidsboliger

Home/Produktnyheter/Ny forskrift – Feiing og tilsyn av fritidsboliger

Link til pdf versjon

1. januar 2016 kom en ny forskrift som setter krav til
feiing og tilsyn av fritidsboliger.

I praksis betyr dette at alle fritidsboliger må utstyres
med utstyr som sikrer feiers adkomst til pipe på lik
linje med helårsboliger.

Dette innebærer at alle fritidsboliger SKAL utstyres
med stigesikring og stigetrinn/takstige. Dersom
pipens høyde krever det skal også feieplatå eller
pipeplattform benyttes.

Har du torvtak?

Krav til sikker ferdsel på taket gjelder også om bolig og/eller fritidsbolig er tekket med torv. Vi har utstyr tilpasset torvtak.

Stigesikring TTR-Utv. / TTR-Inv.

 

Stigetrinn / Takstiger

Feieplatå, pipeplattform og takbro