OBS! Endring av forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. §17-23 Atkomst fra stige
Når stige benyttes som atkomst til tak, avsats eller liknende, skal stigen rage minst 1 meter over dette. Når stige benyttes som atkomst,
skal den alltid sikres i toppen.
Det betyr at 5 meters-regelen for feier ikke gjelder lenger. Stigesikring SKAL benyttes når feier bruker stige som atkomst til tak.

Link til pdf.