B-620 blir B-621
Lobas oppgraderer Konsoll til båndtekket tak.

Følgende forbedringer er gjort:

• Nye skruer; M10, med rundet hode og låsing for bruk av bare et verktøy
• Nå med skive
• Forsterket konsoll
• Ferdig montert

Lobas håper oppgraderingen vil først
og fremst spare tid for utførende og ellers blitt et bedre produkt.

NB! Vi selger ut B-620 før de nye
kommer ut, men B-620 og B-621 kan benyttes om hverandre på samme tak.

Tlf.: 330 65 300
post@staalprofil.no